450 jaar Martelaren van Gorcum: stripverhaal over gebeurtenissen nu online beschikbaar


“De Tijdelijke Dood” is het stripverhaal over de gebeurtenissen in 1572 die leidden tot de dood van de Martelaren van Gorcum. Het stripverhaal (48 pagina’s) is getekend door Geert de Sutter en verscheen voor het eerst in 2007 op initiatief van de Brielse Bisschoppelijke Commissie. Vanwege de 450 jaar herdenking van de Martelaren van Gorcum is het stripverhaal nu gedigitaliseerd en voor het eerst online voor een breed publiek beschikbaar.

Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien geestelijken hun leven gaven, die wij kennen als de Martelaren van Gorcum. Het Bedevaartsoord Brielle wil daar dit jaar op een bijzondere wijze bij stilstaan.

Bedevaartseizoen Brielle opent op zaterdag 14 mei

Het bedevaartseizoen wordt geopend op zaterdag 14 mei. Belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Om 11.00 uur is er een pontificale hoogmis met mgr. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en bisschop-referent voor de bedevaarten, en mgr. Van den Hende. Het adres van het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum is De Rik 5 (hoek Kloosterweg), LA Brielle.

Vanaf 15 mei tot 31 augustus is de bedevaartskerk geopend op dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en op zaterdag en zondag 13.00-16.00 uur. In de agenda op martelarenvangorcum.nl zijn de vieringen op het heiligdom vermeld en de priesters die celebrant zijn. Voorafgaand aan de viering van de eucharistie om 14:00 uur is het mogelijkheid het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Nieuw stripboek Maximiliaan Kolbe

Juli 1941. In het concentratiekamp van Auschwitz draagt de franciscaan Maximiliaan Kolbe zijn ultieme offer op: hij biedt zich aan om te sterven in ruil voor het leven van de vader van een gezin.
Dit heldhaftige sterven mag de rest van zijn leven echter niet doen vergeten. Pater Kolbe was een buitengewoon man: hij was professor, journalist, uitgever en missionaris in Japan.
Hoewel hij enkel de armoede zocht, getuigt het leven van Maximiliaan Kolbe van een adembenemende rijkdom. Zijn leven stond geheel in dienst van de Maagd Maria.

Lees verder hier

Een nieuwe fase voor Kathostrip van CRIABD

Beste vrienden van het religieuze stripboek. 

Ine & Vincent Kemme

Na vele jaren hebben mijn vrouw Ine en ik besloten om niet langer Kathostrip te vertegenwoordigen, ofwel de Nederlandstalige tak van CRIABD: de  Franstalige, internationale vereniging voor het religieuze stripboek in Brussel. Dat doen we met pijn in het hart want we blijven er van overtuigd dat het religieuze stripboek een grote bijdrage kan  betekenen aan het verspreiden van ‘goed nieuws’, het evangelie van Gods liefde voor de mensen, in onze tijd en cultuur, in het bijzonder in Nederland en Vlaanderen. Maar we kunnen niet alles doen er zijn andere zaken, zoals ‘Biofides – vereniging voor biologie en geloof’ (biofides.org), de Belgische Katholieke Artsenvereniging (cathmed.be) en de Wereldorganisatie voor Katholieke Artsen (fiamc.org), met name het Wereldcongres in Rome, van 15 tot 17 september van dt jaar: www.fiamc-rome2022.org, die onze aandacht opeisen (naast Ine haar werk, onze kinderen en kleinkinderen). 

Gelukkig eindigt Kathostrip daar niet mee: namens de vereniging CRIABD zal mevrouw Marie-Françoise Maes de fakkel overnemen.  Vanaf heden is het email adres kathostrip@gmail.com in haar beheer en kunt u uw vragen, suggesties, tot haar richten. Wij helpen haar bij een zo soepel mogelijke overdracht. 

We danken jullie voor jullie belangstelling in de afgelopen jaren, het signaleren van nieuwe uitgaven in het Nederlandse taalgebied en vragen jullie daar gewoon mee door te gaan: Marie-Françoise zal jullie boodschappen met belangstelling in ontvangst nemen en zo goed mogelijk behandelen. 

Pour nos amis francophones 

Chers amis de la bande dessinée religieuse, 

Après de nombreuses années, mon épouse Ine et moi-même avons décidé de ne plus représenter Kathostrip, la branche néerlandophone du CRIABD, l’association internationale francophone pour la bande dessinée religieuse, à Bruxelles. Nous le faisons avec un coeur lourd car nous restons convaincus que la bande dessinée religieuses peuvent apporter une grande contribution à la diffusion de la “bonne nouvelle”, l’évangile de l’amour de Dieu pour les hommes, à notre époque et dans notre culture, en particulier aux Pays-Bas et en Flandre. Mais nous ne pouvons pas tout faire – il y a d’autres engagements, comme ‘Biofides – association pour biologie et foi’ (biofides.org), l’Association Belge des médecins catholiques (cathmed.be) et l’Organisation mondiale des médecins catholiques (fiamc.org), y compris le congrès mondial à Rome du 15 au 17 septembre de cette année : www.fiamc-rome2022.org, qui demandent notre attention (en plus du travail d’Ine, nos enfants et petits-enfants). 

Heureusement, Kathostrip ne s’arrêtera pas là : au nom de l’association CRIABD, Mme Marie-Françoise Maes reprendra le flambeau.  A partir de maintenant, l’adresse e-mail kathostrip@gmail.com et le site kathostrip.com sont sous son contrôle et vous pouvez lui adresser vos questions, vos suggestions. Nous l’aiderons à faire en sorte que la transition se déroule aussi bien que possible. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté ces dernières années à la signalisation des nouvelles éditions dans le monde néerlandophone et vous demandons de continuer à le faire : Marie-Françoise recevra vos messages avec intérêt et les traitera au mieux. 

Dank u en tot ziens, 

Merci et au revoir,

Vincent & Ine Kemme

Info

Gabriëlprijs 2021 : H. Amelberga van Tesme

Nog op de valreep van het jaar 2021 is het ons een eer mee te delen dat de Gabriëlprijs 2021 voor het beste in het voorgaande jaar verschenen religieuze stripboek in het Nederlandse taalgebied is gegaan naar het stripboek:

Het relaas over de vlucht en de wonderen
van de heilige Amelberga

van tekenaar-scenarist Luk Martens.

Het stripboek werd in beperkte oplage uitgegeven in 2020 door Raoul De Graeve, stichter-voorzitter van de Culturele Vereniging Spirit.

Klik hier voor een nadere beschrijving

De jury prijst de makers van dit stripboek om:

  • de artistieke kwaliteit van het beeldverhaal,
  • de verhalende stijl,
  • het christelijk gehalte.

Voor de Gabriëlprijs 2022 zijn al enkele stripboeken, in 2021 uitgegeven, bij ons bekend.
Klik hier om te zien welke.

Mocht u nog andere religieuze stripboeken kennen die in 2021 het daglicht hebben gezien,
gelieve ons daarvan op de hoogte te stellen: kathostrip@gmail.com.

Kathostrip, de Nederlandstalige tak van CRIABD asbl, wenst u een zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2022 !

Charles de Foucauld centraal tijdens Brusselse stripboekenavond

Charles de Foucauld, getekend door Martin Jamar

Gisterenavond was Kathostrip aanwezig bij de opening van de tentoonstelling “Charles de Foucauld in stripverhalen”, ter gelegenheid van zijn 35-jarig zijn bestaan van ‘CRIABD’, het Centre Réligieux d’Information et d’Analyse de la Bande Dessinée, waarvan Kathostrip de Nederlandstalige vertakking is.

Na een openingswoord van CRIABD-voorzitter Philippe de Mûelenaere volgde een voordracht over “Charles de Foucauld in stripverhalen” door Yves Félix, CRIABD-bestuurslid en een conferentie over Charles de Foucauld door Luc Terlinden, vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. 

Ook aanwezig waren de striptekenaars Martin Jamar, van wie onlangs een stripboek over Charles de Foucauld verscheen, ook in het Nederlands, en Geert De Sutter, een Vlaamse striptekenaar met wie CRIABD en Kathostrip al jaren samenwerken en van wie er verschillende stripboeken ook op deze website te vinden zijn.

Voor Kathostrip de gelegenheid om de banden met CRIABD aan te halen en te bezien hoe we in het Nederlands taalgebied een grotere dynamiek teweeg kunnen brengen wat betreft het religieuze stripboek.  

Lees meer over dit bericht

Johannes Paulus II –  wees niet bang !

“Rome, 13 mei 1981… Te midden van de menigte op het Sint-Pietersplein, werd Johannes Paulus II het slachtoffer van een aanslag die de hele wereld schokte. Tussen leven en dood herinnert de paus, overgebracht naar het Gemelli-ziekenhuis, zich de hoogtepunten van zijn leven en pontificaat. Als eerste paus uit een Oostblokland dat hij ontwricht zal zien, zal Karol Wojtyla getuige en acteur zijn van de gebeurtenissen die een groot deel van de twintigste eeuw hebben gemarkeerd: hij zal de nazibezetting hebben meegemaakt, de onthullingen over de gruwelen van de kampen en vooral Auschwitz… Als bisschop van Krakau onder het communisme zal hij partij kiezen voor de onderdrukte arbeiders. Gekozen tot paus steunde hij dissidenten zoals Andrei Sacharov, of Lech Walesa en zijn vakbond Solidarnosc.” 

Lees meer over dit bericht

Prachtige luxe-editie ‘Heilige Amelberga’ van Temse

De fluwelen editie

Bijzonder fraai is de genummerde en gesigneerde luxe-editie die wij ontvingen van het reeds eerder vermelde stripboek ‘Het relaas over de vlucht en de wonderen van de heilige Amelberga’, van tekenaar-scenarist Luk Martens.

Het stripboek werd in beperkte oplage uitgegeven in 2020 door Raoul De Graeve, stichter-voorzitter van de Culturele Vereniging Spirit:

  • 150 hard covers in kleur en
  • 80 fluwelen covers met gouddruk, plus
  • 10 amateursexemplaren.

Daarmee dingt dit stripboek eens te meer mee naar de Gabriël-prijs 2021 (voor het beste in het voorgaande uitgegeven religieuze stripboek), welke dit jaar wat later in het jaar dan gebruikelijk uitgereikt zal worden.

Kom snel terug naar deze website (of liever: abonneer u middels uw mailadres, rechtsboven op deze site), om te vernemen of ‘Amelberga’ in de prijzen is gevallen!

Info en bestelling: Raoul De Graeve, lut.com@me.com, 0497 64 41 77

Europese Gabriël-prijs uitgereikt in Brussel

Deze zaterdag 12 juni heeft de Algemene Vergadering van CRIABD (Religieus Centrum voor Informatie en Analyse van Stripverhalen) plaatsgevonden in het Forum St Michel in Brussel.

Tijdens deze vergadering werd door de voorzitter van de vereniging, de heer Philippe de Mûelenaere, de Europese Gabriël-prijs voor het beste religieuze stripboek uitgereikt aan Belgische cartoonist Gaëtan Evrard voor het album “Mgr. Vladimir Ghika” (Editions du Triomphe, scenario door Louis-Bernard Koch).

Op de foto, van links naar rechts, broeder Roland Francart sj, Bénédicte Quinet, coloriste en echtgenote van Gaëtan, Philippe de Mûelenaere en Gaëtan Evrard.

Info: www.criabd.eu.

De Heilige Bernadette

Het leven van de H. Bernadette Soubirous is wonderbaar maar toch éénvoudig. Geboren in een arm molenaarsgezin ging zij niet naar school. Bovendien leed ze aan astma. Maar op
11 februari van het jaar 1858 – ze was dus veertien jaar oud – verscheen aan haar een Vrouwe in een grot van de berg Massabielle bij Lourdes (Zuid-Frankrijk). Het was de Maagd Maria, de Onbevlekte Ontvangenis.

Leer over O.L.V. van Lourdes en de H. Bernadette door de platen van dit boek, en uw liefde voor Onze hemelse Moeder zal zeker groeien.

Lees meer over dit bericht

De Heilige Don Bosco

Het stripverhaal van de H. Don Bosco Heiligen zijn niet van de ene op de andere dag heilig geworden, ze waren niet zonder gebreken. Het is juist bemoedigend om te zien dat kinderen die later heilig geworden zijn, precies zoals wij geweest zijn en dat zij heel veel moeilijkheden hebben moeten overwinnen, te beginnen met het overwinnen van zichzelf. Don Bosco is zo’n heilige. In dit stripverhaal van de patroonheilige van de jeugd vindt u 164 schitterende beelden die zijn leven schetsen. Een heel prijzenswaardig leven voor jong en oud.

Lees meer over dit bericht
%d bloggers liken dit: